Sveiko judesio studijos #TOWER studio taisyklės
 1. Sveiko judesio studijos #TOWER studio (toliau – Studija) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi Studijos paslaugomis.
 2. Prašome labai gerai susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir patvirtinti, kad sutinkate ir įsipareigojate jų laikytis. Šias Taisykles visada rasite Studijos internetiniame puslapyje.
 3. Prieš pradedant lankyti Studiją, rekomenduojame pasitarti su savo gydytoju ar kitaip gerai įsitikinti, kad Jūsų sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis. Jūs sutinkate su tuo, kad visiškai atsakote už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Studijos paslaugomis. Jūsų dalyvavimas  Studijos užsiėmimuose reiškia, kad esate įsitikinęs, jog Jūsų sveikata yra tinkama dalyvauti užsiėmimuose. Jei turite tam tikrų sveikatos sutrikimų, diagnozių, bet jie Jums netruko dalyvauti užsiėmimuose – informuokite apie tai užsiėmimą vedantį asmenį bei visada laikykitės savo gydytojo nurodymų ir rekomendacijų.  SVARBU – rinkitės užsiėmimus pagal savo poreikius, savijautą, sveikatos būklę ir tinkamą fizinį krūvį.
 4. Kilus pagrįstų abejonių dėl Jūsų sveikatos būklės, galime Jūsų paprašyti, kad pateiktumėte gydytojo pažymą apie Jūsų sveikatos būklę.
 5. Nepilnamečiai nuo 12 iki 17 metų lankytojai gali lankyti užsiėmimus tik pateikę vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį sutikimą. Tėvai (globėjai) patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis, nepilnametis yra susipažinęs su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat, kad jie atsako už bet kokį nepilnamečio sveikatos sutrikimą. Už mažamečių vaikų priežiūrą lankymosi Studijoje metu atsako patys tėvai.
 6. Jūs sutinkate atsakingai ir rūpestingai naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodami Studijos paslaugomis nepadarytumėte žalos sau ir kitų Studijos lankytojų sveikatai ir turtui.
 7. Jūs sutinkate laikytis užsiėmimus vedančių asmenų nurodymų ir rekomendacijų dėl Studijos įrangos ir inventoriaus eksploatavimo, taip pat ir dėl naudojimosi Studijos paslaugomis.
 8. Jei Jums užsiėmimų metu pablogėtų sveikata, patirtumėte traumą, ar pastebėtumėte, kad kitam Studijos lankytojui pablogėjo sveikata ar jis patyrė traumą, prašome nedelsiant apie tai informuoti užsiėmimus vedantį asmenį arba skambinti bendruoju skubiosios pagalbos telefonu 112.
 9. Asmenys, pageidaujantys naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis, įsigyja abonementą ar vienkartinį apsilankymą.
 10. Prieš pradedant naudotis Studijos paslaugomis – būtinas išankstinis apmokėjimas. Į užsiėmimus galima registruotis tik atlikus išankstinį mokėjimą. Neapmokėjus iš anksto už paslaugas, registracija į užsiėmimus gali būti atšaukta.
 11. Jums įsigijus mėnesinį (4, 8 arba 10 kartų) abonementą į grupinius ar individualius užsiėmimus, jis pradeda galioti nuo jo įsigijimo dienos ir galioja mėnesį. Jums įsigijus vienkartinį (1 karto) abonementą į grupinius ar individualius užsiėmimus, jis pradeda galioti nuo jo įsigijimo dienos ir galioja savaitę.  
 12. Pasibaigus abonemento galiojimo laikui, nepanaudoti kartai į kitą mėnesį ar savaitę nekeliami. Jie anuliuojasi kartu su abonemento galiojimo laiku ir yra laikoma, kad paslauga yra panaudota ir pinigai Jums nebus grąžinami.
 13. Jei įsigysite Studijos abonementą, jo galiojimo laikas galės būti pratęstas ligos atveju arba jei išvykstate į kelionę maksimaliai iki savaitės, iš anksto apie tai pranešus Studijos administratoriui.
 14. Studijos paslaugomis galite  naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Būtina išankstinė registracija. Tikslus užsiėmimų tvarkaraštis skelbiamas https://towerstudio.lt/rezervacija/.
 15. Į užsiėmimus registracija vyksta ne vėliau kaip likus 2 val. iki užsiėmimo pradžios Studijos internetiniame puslapyje, adresu https://towerstudio.lt/rezervacija/, arba telefonu ar SMS žinute nr. +370 640 30 223, arba per Studijos Facebook Messenger https://www.facebook.com/towerstudio.lt/. Registruojantis nurodykite vardą, pavardę, telefono numerį ir el. paštą, užsiėmimo dieną ir laiką. Registracija laikoma patvirtinta tik gavus iš Studijos atsakymą, kad registracija patvirtinta, arba jei vietų nėra, pasiūlymą apie kitus laisvus laikus.
 16. Registraciją į užsiėmimą galite atšaukti likus ne mažiau kaip 2 val. iki jo pradžios. Neatšaukus savo apsilankymo prieš 2 valandas ir neatvykus į užsiėmimą, Jūsų abonemento apsilankymas aktyvuojamas, t. y. nuskaičiuojamas vienas abonemento kartas.
 17. Jei į grupinį užsiėmimą yra užsiregistravę mažiau kaip 3 Studijos lankytojai, Studija pasilieka teisę atšaukti užsiėmimą, apie tai iš anksto Jus informuojant Jūsų nurodytais kontaktais (nepanaudotas užsiėmimo kartas grįžta į Jūsų abonementą).
 18. Abonementas yra vardinis, o tai reiškia, kad su vienu abonementu gali naudotis tik vienas Studijos narys. Išimties atveju, suderinus su Studijos administratoriumi, abonementą galima padovanoti, atiduoti, parduoti kitam asmeniui.
 19. Jei nuspręstumėte nebelankyti Studijos užsiėmimų, pinigai už įsigytą abonementą negrąžinami.
 20. Studija neteikia daiktų saugojimo paslaugos, tik sudaro Jums galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytoje vietoje – Studijoje esančiose spintelėse. Jei dingtų Jūsų daiktai ar jie būtų sugadinti, prašome apie tai nedelsiant informuoti Studijos administratorių.  Mes neatsakome už Jūsų  asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą, tačiau Jūsų užmirštus daiktus saugosime Studijoje 30 dienų.  Mes labai rekomenduojame Jums nesinešti į Studiją  vertingų daiktų ir pinigų.
 21. Pametus spintelės raktą – taikomas 3 EUR mokestis.
 22. Į Studiją ateikite tik su švaria sportine avalyne arba kojinaitėmis. Pasitiesimui ant kilimėlio rekomenduojame naudoti rankšluostį.
 23. Užsiėmimų metu nemūvėkite ir nesegėkite papuošalų, užsiėmimui skirti rūbai turėtų nevaržyti Jūsų judesių, netrukdyti užsiėmimo metu pvz.: raišteliai, užtrauktukai, kabliukai, sagos ir pan.
 24. Po užsiėmimo nepamirškite nuvalyti kilimėlių specialiai tam pritaikyta dezinfekcine priemone ir popieriniais rankšluosčiais.
 25. Jūs sutinkate Studijoje nefotografuoti, nefilmuoti, neatsinešti ir juo labiau nevartoti  alkoholinių gėrimų, nerūkyti.
 26. Jūs sutinkate, kad į Studiją ateisite tik blaivus ar neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.
 27. Mes pasiliekame teisę keisti kainas, tvarkaraščius ir užsiėmimus vedančius asmenis. Apie tai Jus informuosime iš anksto.
 28. Jums įsigyjant abonementą, prašysime pateikti Jūsų vardą, pavardę bei kontaktinius duomenis (tel. numeris, el. paštas).
 29. Studija gerbia ir saugo Jūsų privatumą bei patvirtina, kad Jūsų asmens duomenys bus naudojami registracijos į užsiėmimus patvirtinimo tikslu, tam, kad Jus atpažintume kaip Studijos lankytoją, praneštume apie tvarkaraščio pasikeitimus ar susisiektume skubiais atvejais.
 30. Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims. Jūsų duomenis saugosime 1 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Jūs turite teisę  gauti informaciją apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, kreiptis su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, atšaukti savo duotą sutikimą rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, prašyti sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, nepilni arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti.
 31. Mes įsipareigojame iš anksto pranešti Jums apie Studijoje vykstančio užsiėmimo filmavimą ar fotografavimą  reklamos tikslu ir gauti Jūsų rašytinį sutikimą dėl atvaizdo viešinimo. Jei nenorėsite viešinti savo atvaizdo, informuokite mus.
 32. Jums yra paaiškinta ir suprantama, kad pastebėjus Studijoje dūmus, kilusį gaisrą ar išgirdus priešgaisrinės signalizacijos garsą, kaip įmanoma greičiau turite palikti Studijos patalpas, o išėjus į lauką atsitraukti saugiu atstumu nuo pastato ir laukti tolimesnių Studijos administracijos ar ugniagesių nurodymų.
 33. Dar kartą primename, kad visa atsakomybė dėl sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Jums. Studija neatsako ir neatlygina Jums dėl Jūsų sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, todėl labai prašome įvertinti savo galimybes, sveikatos būklę, prieš dalyvaujant Studijos užsiėmimuose.
 34. Studijos administracija turi teisę keisti, papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus ar papildymus Jus informuosime atskiru pranešimu.
 35. Studija turi teisę lankytojams, nesilaikantiems šių Taisyklių, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir lankytojo, pažeidusio šias Taisykles, neįleisti į Studijos patalpas. Apie tai lankytoją Studija informuoja el. paštu arba SMS žinute.